Vind ons terug op
Vind ons terug op

Onderwijs en opleiding

ConstruCity informeert u

U wil graag dat uw stagiairs of leerlingen uit de bouwafdeling de beroepen in de sector en hun troeven beter leren kennen? U wil hen de verschillende tewerkstellingsvooruitzichten duidelijk maken?  Mogelijkheden na de opleiding? Dan bent u aan het juiste adres!

ConstruCity organiseert regelmatig informatiesessies over de bouwsector in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Tijdens deze sessies krijgt u alle nodige informatie (beroepen, werkgelegenheid, loopbaan, …) en een antwoord op maat op al uw vragen.

Interesse? Neem dan rechtstreeks contact op met een van onze medewerkers via deze link.

Costrucity: de beroepen promoten om ze aantrekkelijker te maken

U wil uw stagiairs of uw leerlingen kwaliteitsinformatie verschaffen over de verschillende beroepen voordat zij een beroepskeuze moeten maken? U wil dat uw stagiairs en jonge leerlingen kunnen kennismaken met de bouwberoepen? Dan bent u aan het juiste adres!

Een praktische kennismaking met de beroepen neemt een heel belangrijke plaats in de bouwsector in bij de keuze van een opleiding en toekomstige loopbaan.

ConstruCity organiseert acties voor werkzoekenden en jongeren om de technische beroepen in de bouw te promoten. Dit gebeurt concreet in de vorm van bezoeken aan opleidingscentra en onderwijsinstellingen om de beroepen te promoten, de organisatie van ontmoetingen met vakmensen die werkzaam zijn in de sector, werfbezoeken, …  

 Er worden tal van evenementen en sensibiliseringsmomenten georganiseerd tijdens het schooljaar.  

Onze medewerkers geven u graag meer informatie over deze acties. 

 U kan rechtstreeks contact opnemen met onze teams via het volgende formulier (klik hier).

ConstruCity bevordert de banden tussen stagiairs/leerjongens en -meisjes en de arbeidsmarkt

U vindt moeilijk een bedrijf om stage te lopen? Dan bent u aan het juiste adres!

Zowel bij beroepsopleidingen als in het onderwijs met volledig leerplan en het alternerend onderwijs is de stage een heel belangrijke fase in de opleiding van jongeren. Tijdens hun stage kunnen stagiairs en jongeren uit het onderwijs de bedrijfswereld en de situatie op de arbeidsmarkt ontdekken.

Vanuit dit standpunt vervult ConstruCity een verbindende rol tussen het onderwijs en de bedrijfswereld. ConstruCity verzamelt het stageaanbod en maakt het vlot toegankelijk voor stagiairs en leerjongens en -meisjes. 

Op het einde van hun opleiding ziet ConstruCity er bovendien op toe dat er ook begeleiding op maat van de leerlingen en stagiairs wordt uitgewerkt om hen te helpen bij hun zoektocht naar een job.

U wil graag meer informatie over dit stageaanbod? 

Neem contact met ons op via deze link.

ConstruCity moedigt permanente vorming van het onderwijzend personeel aan

Uw leerlingen brengen u op de hoogte van nieuwe technieken die zij tijdens hun stage geleerd hebben? U wil uw competenties up-to-date houden om de nieuwste technische ontwikkelingen te kunnen volgen? Dan bent u aan het juiste adres!

 Opdat uw lessen altijd aansluiten bij de ontwikkelingen in de sector, is het van groot belang dat u de mogelijkheid heeft om u permanent bij te scholen. Dankzij de beheersing van de technische ontwikkelingen kan u uw leerlingen kwaliteitsonderwijs bieden.

Voor meer informatie over de vormingsmogelijkheden kan u contact opnemen met onze medewerkers via dit formulier.